Op CNN worden live de beraadslagingen in de Amerikaanse Senaat omtrent het impeachementproces tegen ex-president Trump uitgezonden. Ik viel er midden in. Het ging gisteren over de vraag, of impeachement voor een niet meer in functie zijnde president wel grondwettelijk was. Een eenvoudige meerderheid volstaat in de Senaat voor de uitkomst van deze vraag; voor een uiteindelijke veroordeling is echter een twee-derde meerderheid noodzakelijk. Daarvoor moeten tenminste 17 Republikeinen meestemmen met de Democraten die als aanklagers fungeren. De advocaten van Trump deden een beroep op de vrijheid van meningsuiting, die ook voor Trump als president geldt en veroordeelden de opstandelingen, die het Capitool hadden bestormd. Daar ging het ze niet om. Het ging om de vraag, of Trump daartoe had opgeroepen, of aangezet. Uiteraard niet, aldus de verdedigers van de ex-president. Bovendien, zo stelden ze, kon je een afgetreden president niet meer uit zijn ambt zetten. Het kwam me wat vergezocht voor, want de procedure was nog tijdens het presidentschap gestart en nota bene door de Republikeinse fractievoorzitter, Mitch McConnell, vertraagd. Het grappige was vooral, dat de advocaten van Trump de stelling verdedigden, dat het volk had gesproken en dat Trump de verkiezingen had verloren. Daar zat iets vermakelijks in. Trump heeft te vuur en te zwaard de mythe van de gestolen verkiezingen geopperd en verdedigd en nooit herroepen en zou die mythe natuurlijk het liefst zo lang mogelijk in leven laten, maar zijn advocaten vernederden hem door te stellen, dat het volk hem had weggestemd. Argumenten kunnen krachtig zijn, maar in dit geval lijkt er sprake van een gelegenheidsargument, een zwaktebod. Niet sterk, wel grappig!

Vanmorgen maakte De Volkskrant melding van racistische app-jes van Trump-aanhanger Baudet. Niet alleen waren de app-jes racistisch, maar ook homofoob en sexistisch. Baudets tweede man verdedigde hem en noemde de uitingen filosofisch en grappig bedoeld Baudet zelf wees op het briefgeheim en wees een complot aan van de kortgeleden uitgetreden leden die een nieuwe rechtse partij hadden opgericht ( JA21) en de media. Ontkennen hielp kennelijk niet meer. Gelukkig had het conservatieve weekblad Elsevier de app-jes gepubliceerd, waardoor nu niet meer de als links aangemerkte media ( NOS fake news), maar alle media de schuld in de schoenen geschoven kreeg.

Het enige wat er nu nog op zit – gezien de zwakte van de argumentatie – is er openlijk voor uitkomen, dat je een racist, homohater, anti-semiet, sexist en corona-ontkenner bent, of, zoals een VVD-er het formuleerde: het ziet er uit als een eend, het zwemt als een eend en het kwaakt als een eend, dus zal het wel een eend zijn.. Baudet gaf aan, dat het moment van de onthullingen – zo kort voor de verkiezingen – niet toevallig was. Dat denk ik, eerlijk gezegd ook. We mogen het dan ook niet uitsluiten, dat Elsevier in de komende weken nog met meer onthullingen zal komen. Dat is meer vertoond. De Gifbeker zal helemaal leeg gedronken moeten worden.

“Je wilt toch niet dat je zuster met een neger thuiskomt?” Om je slap te lachen. Wat een goeie grap! En wat filosofisch ook. Echt een opmerking, die over de wezenlijke levensvragen gaat, niet over de dagelijkse politiek. Baudet is naar eigen zeggen heus geen racist, sexist, homohater, of anti-semiet. Hij heeft zelfs Joodse vrienden en homo’s in zijn vriendenkring, dus….

Iemand die dit soort app-jes verspreidt en zich vervolgens in allerlei bochten moet wringen om het tegendeel in de hoofden van mensen te krijgen, verzwakt zijn argumenten al zodanig, dat er geen krachtiger argumenten bedacht kunnen worden om hem niet te geloven. Filosofischer kan ik het niet uitdrukken. Grappiger ook niet. Leuker kan ik het niet maken, eenvoudiger ook niet.

Was ik maar cabaretier.