Vandaag in de Volkskrant een artikel over wetenschapsonderzoek dat mislukt. Er is een tijdschrift voor opgericht. Mij viel één zinnetje bijzonder op:

De meeste kennis die we opbouwen, zien we niet omdat die niet gepubliceerd wordt”

Niet oordelen, nam ik me gisteren voor. Eerst nadenken. Wat staat hier eigenlijk precies. Is het veelzeggend, of nietszeggend? Dat weet ik (nog) even niet. Bouwen we de minste kennis op door wel te publiceren? Het is een intrigerend zinnetje, dat vooralsnog bij mij de associatie oproept van de poging om iets heel waars te zeggen, maar daarin de plank misslaat. Onderzoeken, die mislukken, of niet goed worden uitgevoerd leveren evident ook een aandeel aan de wetenschap. We weten dan, hoe het niet moet en proberen dezelfde fout niet op nieuw te maken. Maar als je er niet over publiceert, wie neemt er dan kennis van?