Wijnand van der Sanden, archeoloog, bood een recensie van mijn boek aan aan de redactie van het Drentse historische tijdschrift Waardeel. De redactie besloot te publiceren, al had men, zo bleek mij later, het boek niet zelf gelezen. Dat bracht mij op de vraag wat een lezer van de recensie, die het boek niet heeft gelezen voor beeld krijgt van het gerecenseerde boek. Het viel mij op dat, de recensie lezend, er sprake was van bewuste desinformatie en wetenschappelijke inconsistentie. Dat verhoogde mijn gevoel voor de onoprechtheid van de recensent. Desinformatie, persoonlijke aanvallen en argumentvrije meningen zijn natuurlijk een teken des tijds, maar toch.. Ik besloot de persoonlijke aanvallen maar te negeren, maar de desinformatie te bestrijden door een weerwoord in te leveren. Wat er wel en niet in het boek staat is immers te factchecken. Negen maanden (!) na de recensie verscheen mijn weerwoord in Waardeel. Hieronder de recensie van Van der Sanden en mijn weerwoord in extenso. Voor wie er in geïnteresseerd is.

Weerwoord Hein Klompmaker

Recensie Wijnand van der Sanden