Verschenen op 16 juni 2021: 

H. Klompmaker, Het leven van boeren die hunebedden bouwden. Een collectieve biografie bij
Koninklijke Uitgeverij van Gorcum, Assen ( gebonden, ISBN 9789023257899, 288 pagina’s, euro 28,50.)

“Tussen 5.000 en 10.000 jaar geleden vond de Neolithische landbouwrevolutie plaats en werd de jager-verzamelaar meer en meer boer, die van een nomadisch bestaan overging naar een vaste nederzetting. Het zijn ‘vluchtige gestaltes’ waar we weinig van weten.

 Zo’n ‘vluchtige gestalte’ is voor auteur Hein Klompmaker de groep boeren die meer dan 5000 jaar geleden besloten hunebedden te bouwen. De vraag, of je deze groep boeren als het ware ‘tot leven zou kunnen wekken’ heeft hem niet meer losgelaten. Hoe leefden deze mensen en waarin verschilt onze tijd wezenlijk van die van de hunebedbouwers? In dit boek gaat Klompmaker als een moderne detective op zoek naar het leven van de boeren die hunebedden bouwden.”